Pro členy klubu-veřejná

Příspěvky určené zejména členům klubu, ale může ho číst i veřejnost.

Novinka v přístupu do prostoru kurtů

Abyste se dostali do prostoru kurtů, nebudete již potřebovat klíč k odemčení vstupní branky. Tato branka má již zabezpečení v podobě visacího zámku s PIN kódem. Nebude tedy nutné před a po hře navštívit kadeřnictví, abyste získali klíč k odemčení. Pokud máte kurt zarezervovaný, tak si lze PIN kód k zámku u vstupní branky zobrazit […]

Novinka v přístupu do prostoru kurtů Read More »

Zápis z valné hromady 21.11.2023

Valnou hromadu svolalo vedení LTC Chrást nad Sázavou, zasedání se konalo 21.11.2023 od 19 hod. Program: 1. Zahájení , ověření usnášeníschopnosti a poučení o hlasování 2. Volba předsedy a zapisovatele 3. Hlasování o programu 4. Projednání programu 5. Závěr 1. Zahájení, ověření o usnášeníschopnosti a poučení o hlasování vedl Tomáš Veselý poučením: valná hromada je

Zápis z valné hromady 21.11.2023 Read More »

Pozvánka na Valnou hromadu tenisového klubu

Výkonný výbor se na svém včerejším zasedání dohodl na svolání řádné valné hromady (dále jen VH) v termínu úterý 21. listopadu 2023 od 19:00 hod v salónku v hospodě Na poště v Chrástu nad Sázavou sídliště.Navrženým programem VH bude ve zkratce: Aby byla VH usnášeníschopná, bude nutná přítomnost nadpoloviční většiny všech členů. V součastnosti má

Pozvánka na Valnou hromadu tenisového klubu Read More »

Turnaj rotujících čtyřher-Podzimní turnaj ve čtyřhře v netradičním podání

Ahoj, zveme vás k účasti na podzimním turnaji smíšených čtyřher, který se uskuteční 14. října od 9:00 hod v areálu kurtů LTC Chrást n. S. Pokud nám počasí vyjde, tak se předpokládá ukončení turnaje v 15:00 hod, kdy bude vyhlášena nejideálnější dvojice a nejlepší hráč turnaje.

Turnaj rotujících čtyřher-Podzimní turnaj ve čtyřhře v netradičním podání Read More »

Členské příspěvky pro rok 2023

Na jednání výkonného výboru ze dne 16. března 2023 byla výkonným výborem tenisového klubu v souladu se stanovami tenisového klubu Čl. V., odstavec 35., stanoven základní členský příspevek (ZČP) na rok 2023 ve výši 1000 Kč. Tato výše poplatku se váže na požadavek odpracování brigádnických hodin při úpravě a údržbě tenisových kurtů. Podle počtu odpracovaných

Členské příspěvky pro rok 2023 Read More »

Dlouhodobé rezervace

Oznamujeme Vám zpřístupnění kalendáře, ve kterém si můžete provést rezervaci kurtu. Zejména se tato zpráva týká dlouhodobých rezervací, kdy každý týden plánujete hrát v určitou dobu. Toto zablokování kurtů provedete na stránce Rezervace. V případě, kdy provedete rezervaci na dlouhý úsek dopředu, třeba i do konce hrací sezóny, tak prosím nezapomínejte rezervace ve dnech, kdy

Dlouhodobé rezervace Read More »

Přejít nahoru