Pozvánka na Valnou hromadu tenisového klubu

Výkonný výbor se na svém včerejším zasedání dohodl na svolání řádné valné hromady (dále jen VH) v termínu úterý 21. listopadu 2023 od 19:00 hod v salónku v hospodě Na poště v Chrástu nad Sázavou sídliště.
Navrženým programem VH bude ve zkratce:

  1. prezentace hospodářských výsledků uplynulé sezóny
  2. ceník pronájmu kurtů a Základní členský příspěvek pro rok 2024
  3. průběh brigád a jejich vliv na Vypočtený členský příspěvek
  4. online rezervace kurtů
  5. přístup na kurty přes zámek s PIN kódem
  6. tenisové turnaje pro rok 2024 (množství, podoba)
  7. plán a vize do budoucnosti

Aby byla VH usnášeníschopná, bude nutná přítomnost nadpoloviční většiny všech členů. V součastnosti má náš tenisový klub 10 řádných a 6 čestných členů. Musí se nás tedy setkat dohromady minimálně 9. Přihlášení členové LTC si mohou tabulku se všemi členy zobrazit zde.

Na začátku VH se bude hlasovat o programu VH. Kterýkoliv člen může přijít s návrhem nového bodu do programu VH. S tímto novým bodem lze sice přijít i přímo na začátku jednání VH, ale bude dobré dát vědět o obsahu tohoto nového bodu dopředu i ostatním členům LTC, např. prostřednictvím komentáře u tohoto příspěvku.

Bude-li program výše uvedených 7 bodů schválen nadpoloviční většinou zúčastněných členů, bude závěrem VH uspořádáno hlasování o souhlasu s realizací zmíněných 7 bodů jako celek a tím bude de facto prověřen i soulad s vedením klubu.

Diskuze

Přejít nahoru