Postup výpočtu výše členského příspěvku

Výše členského příspěvku se odvijí od velikosti brigádnického nasazení, která má svoji měřitelnou podobu v počtu odpracovaných hodin, které jsou zaznamenané v tabulce Brigád. Výši členské příspěvku vypočítá výkonný výbor. Od členů se požaduje pouze provádění zápisu odpracovaných hodin do tabulky Brigád.

Pro pochopení principu výpočtu výše členského příspěvku sledujte prosím následující příklad.

Vycházejme z následující tabulky č.1, která udává počet členů, typ jejich členství a počet odpracovaných hodin.

Tabulka č.1
JménoČlenPočet brigádnických hodin
člen 1Ř0
člen 2Ř10
člen 3Ř15
člen 4Ř20
člen 5Ř25
člen 6Č20
Celkem5xŘ +1xČSoučet 90 hodin

Z tabulky č.1 se dozvídáme, že členská základna má 5 řádných členů a 1 čestného člena, který je v souladu se stanovami od platby členského příspěvku osvobozen.

V daném roce vyhlásil výkonný výbor základní členský příspěvek ve výši 1000 Kč. Od 5 řádných členů tedy bude očekávat dohromady platbu 5000 Kč. Zároveň bylo uvedeno, že se příspěvek bude měnit podle odpracovaných hodin pro LTC. Ve výpočtu se tedy budou objevovat tyto proměnné:

  1. ZČP – základní členský příspěvek = 1000 Kč
  2. PŘČ – počet řádných členů = 5
  3. SOP – součet očekávaných plateb = ZČP x PŘČ = 1000 x 5=5000 Kč
  4. POH – procento z celkového počtu odpracovaných hodin řádných členů (mění se u každého člena dle Tabulky č.2
  5. NČP – neredukovaný členský příspěvek dle Tabulky č.3
  6. VČP – vypočtený členský příspěvek

Nyní se provede nový součet celkových hodin, kde se odečtou hodiny čestných členů. Pak se vypočítá parametr POH, který udává procentuální podíl na celkovém počtu odpracovaných hodin.

Tabulka č.2
JménoČlenPočet brigádnických hodinZlomek z celkového počtuPOH
člen 1Ř000 %
člen 2Ř1010/7014 %
člen 3Ř1515/7021 %
člen 4Ř2020/7029 %
člen 5Ř2525/7036 %
člen 6Čnezapočítává se
Celkem5xŘ +1xČzapočítaných 70 hodin celkemcelkem 100 %

Nyní provedeme v Tabulce č.3 výpočet Neredukovaného členského příspěvku, kdy u každého člena propočítáme číslo dané vzorcem NČP=SOPx(1-POH).

Tabulka č.3
JménoČlenPOHNČP=
SOPx(1-POH)
člen 1Ř0 %5000x(1-0)=5000
člen 2Ř14 %5000x(1-0,14)=4300
člen 3Ř21 %5000x(1-0,21)=3950
člen 4Ř29 %5000x(1-0,29)=3550
člen 5Ř36 %5000x(1-0,36)=3200
Celkem5xŘ +1xČcelkem 100 %Celkem 20000

A nyní se provede v Tabulce č.4 konečný krok, kdy se NČP změní na vypočtený členský příspěvek (VČP).

Tabulka č.4
JménoČlenNČPVČP=NČP-(celkem NČP-POH)/PŘČ
člen 1Ř5000 5000-(20000-5000)/5=2000 Kč
člen 2Ř43004300-(20000-5000)/5=1300 Kč
člen 3Ř39503950-(20000-5000)/5=950 Kč
člen 4Ř3550 3550-(20000-5000)/5=550 Kč
člen 5Ř32003200-(20000-5000)/5=200 Kč
Celkem5xŘ +1xČCelkem 20000Celkem 5000 Kč

Nejvíce zaplatí člen č.1 a to 2000 Kč při žádné odpracované hodině. Nejméně zaplatí člen č.5, který do LTC kasičky pošle jen 200 Kč.

Tento příspěvek se bude kalkulovat po jarní brigádě. Po provedené kalkulaci se uveřejní nová čistá tabulka na stránce Brigády. Tam se budou zapisovat i podzimní brigády a proto do celkového součtu hodin, které mají vliv na výpočet členského příspěvku, bude brán zřetel i na odpracované hodiny ze závěru loňské sezóny.

Přejít nahoru