Výše členského příspěvku pro nového člena

V případě, kdy se někdo uchází o členství v průběhu sezóny, bude mu vypočten členský příspěvek pro aktuální rok podle níže uvedeného vzorce: Aktuální členský příspěvek = Vypočtený členský příspěvek * počet zbývajících měsíců v sezóně / počet měsíců v sezóně Vysvětlivky: Vypočtený členský příspěvek (dále jen VČP) se počítá ze Základního členského příspěvku (ZČP), […]

Výše členského příspěvku pro nového člena Read More »

Novinka v přístupu do prostoru kurtů

Abyste se dostali do prostoru kurtů, nebudete již potřebovat klíč k odemčení vstupní branky. Tato branka má již zabezpečení v podobě visacího zámku s PIN kódem. Nebude tedy nutné před a po hře navštívit kadeřnictví, abyste získali klíč k odemčení. Pokud máte kurt zarezervovaný, tak si lze PIN kód k zámku u vstupní branky zobrazit

Novinka v přístupu do prostoru kurtů Read More »

Rotation tournaments

Uspořádejte si svůj vlastní turnaj

Tato webová stránka podporuje organizaci sportovních turnajů v rotačním módu. Jedná se o turnaje dvouher nebo čtyřher, kdy se mezi sebou střídají protihráči a v případě čtyřher i spoluhráči. Jsou to sportovní klání, kdy neprobíhá vyřazování hráčů a kdy o výsledném pořadí nerozhoduje počet výher, ale poměr mezi vyhranými a prohranými body. Turnaj si může

Uspořádejte si svůj vlastní turnaj Read More »

Zápis z valné hromady 21.11.2023

Valnou hromadu svolalo vedení LTC Chrást nad Sázavou, zasedání se konalo 21.11.2023 od 19 hod. Program: 1. Zahájení , ověření usnášeníschopnosti a poučení o hlasování 2. Volba předsedy a zapisovatele 3. Hlasování o programu 4. Projednání programu 5. Závěr 1. Zahájení, ověření o usnášeníschopnosti a poučení o hlasování vedl Tomáš Veselý poučením: valná hromada je

Zápis z valné hromady 21.11.2023 Read More »

Pozvánka na Valnou hromadu tenisového klubu

Výkonný výbor se na svém včerejším zasedání dohodl na svolání řádné valné hromady (dále jen VH) v termínu úterý 21. listopadu 2023 od 19:00 hod v salónku v hospodě Na poště v Chrástu nad Sázavou sídliště.Navrženým programem VH bude ve zkratce: Aby byla VH usnášeníschopná, bude nutná přítomnost nadpoloviční většiny všech členů. V součastnosti má

Pozvánka na Valnou hromadu tenisového klubu Read More »

Turnaj rotujících čtyřher-Podzimní turnaj ve čtyřhře v netradičním podání

Ahoj, zveme vás k účasti na podzimním turnaji smíšených čtyřher, který se uskuteční 14. října od 9:00 hod v areálu kurtů LTC Chrást n. S. Pokud nám počasí vyjde, tak se předpokládá ukončení turnaje v 15:00 hod, kdy bude vyhlášena nejideálnější dvojice a nejlepší hráč turnaje.

Turnaj rotujících čtyřher-Podzimní turnaj ve čtyřhře v netradičním podání Read More »

Přejít nahoru