Členské příspěvky pro rok 2023

Na jednání výkonného výboru ze dne 16. března 2023 byla výkonným výborem tenisového klubu v souladu se stanovami tenisového klubu Čl. V., odstavec 35., stanoven základní členský příspevek (ZČP) na rok 2023 ve výši 1000 Kč.

Tato výše poplatku se váže na požadavek odpracování brigádnických hodin při úpravě a údržbě tenisových kurtů.

Podle počtu odpracovaných hodin bude každému řádnému členovi vypočítán členský příspěvek a to až do maximální výše 2000 Kč při žádné odpracované hodině. Metodiku výpočtu členských poplatků si můžete prostudovat na této straně.

Diskuze

Přejít nahoru