Práva a povinnosti členů klubu

V souladu se Stanovami tenisového klubu členům klubu vznikají tato práva a povinnosti:

 1. Online rezervace kurtů
 2. Administrátoři webu
 3. Platby přes platební bránu
 4. Evidence brigádnických hodin
 5. Přijímání soukromých zpráv
 6. Kalendář akcí
 7. Změna veřejně zobrazovaného jména
 8. Přehled rezervací
 9. Členský příspěvek
 10. Výkonný výbor klubu

1. Online rezervace kurtů

Jak po veřejnosti, tak i po členech klubu se požaduje používání rezervačního systému. Každé využití kurtu má být zaznamenané v kalendáři rezervací. Aby vaše rezervace proběhla, je třeba rezervaci označit se slevou 100 %, pokud budou na hrát na kurtu pouze členové klubu, nebo případně proplatit se slevou 50 % nebo 25 %, pokud budou kurt využívat současně nečlenové klubu.

Platba rezervace nebo potvrzení, že využíváte slevu 100 %, provádí přímo na stránce Rezervace nebo na stránce Platba rezervace.

Rezervaci kurtů lze provádět standardně maximálně 14 dopředu. Pokud plánujete využívat kurty v pravidelný čas, lze po dohodě otevřít „časové okno“ k zaznamenání svých rezervací na delší dobu (třeba i do konce sezóny). Tuto službu mají k dispozici pouze členové klubu.

2. Administrátoři webu

Následující 4 členové mají přístup do administrátorského rozhraní webu a mohou jakékoliv rezervace rušit, editovat a měnit příznak zaplaceno nebo platba se nevyžaduje. Tyto 4 osoby se dále nazývají administrátoři.

 • Hanka
 • Čočka
 • Jack
 • Majka

Protože každá osoba může libovolně nakládat se svojí rezervací, bude zásah administrátorů zapotřebí pouze ve vyjímečných případech.

První 2 osoby také spravují obsah webových stránek.

3.Platby přes platební bránu

Platby za využití kurtů se provádí pomocí platební brány Stripe. Platby členských příspěvků se realizují platební bránou Stripe nebo bankovním převodem .

K bankovnímu účtu LTC mají přístup 4 administrátoři.

Seznam členů a informaci, zda již byl zaplacen členský příspěvek, naleznete na stránce Členové a předplatné. Opět, tak jako jinde, musíte být ke čtení stránky přihlášeni jako pod svým účtem člena LTC. Status člena mohou měnit opět zmíněné 4 osoby v administrativním rozhraní webové stránky.

4. Evidence brigádnických hodin

Evidence brigád v probíhá na veřejné stránce Brigády.

Když vykonáte brigádu, tak ji ten samý den zaznamenejte do formuláře s uvedením činnosti a počtu hodin. Váš celkový součet brigádnických hodin má vliv na výpočet členského příspěvku.

Vaši účast na brigádách vnímejte jako dobrovolně povinnou. Bez brigádnického nasazení členů by byl provoz klubu nemožný.

5. Přijímání soukromých zpráv

Webová stránka slouží nejen pro komunikaci směrem k veřejnosti, ale také pro privátní zprávy výkonného výboru směrem k členům klubu. Všechny soukromé zprávy se vám zobrazují, protože jste přihlášený člen klubu. Nepřihlášeným osobám a těm, kteří nemají oprávnění člena klubu, se soukromé zprávy nezobrazí. Názvy soukromých zpráv začínají textem „SZ LTC:“.

Aktuální soukromé zprávy naleznete na stránce Členové. Tato stránka slouží jen vám členům klubu.

O uveřejnění důležitých soukromých zpráv vás budeme informovat ústně nebo přes whatsapp. Kdo nemá účet na Whatsapp, přijde o důležité notifikace a sdělení.

6. Kalendář akcí

Aktuální kalendář akcí naleznete na stránce Členové. Termíny se mohou časem měnit.

7. Změna veřejně zobrazovaného jména

Z důvodu ochrany osobních údajů se automaticky zkomoluje vaše jméno u seznamu provedených brigád tak, aby bylo zobrazeno pouze prvními a posledními 4 písmenky. Pokud se vám tvar vašeho zobrazovaného jména nelíbí, můžete si ho změnit dle návodu Jak změnit svoje údaje, kde veřejně zobrazované jméno naleznete v poli Veřejně zobrazovat jako.

Změna veřejně zobrazovaného jména se projeví všude, kde se zobrazuje vaše jméno.

8. Přehled rezervací

Jako členové klubu máte nárok na pravidelné informace o činnosti spolku. Část informací, která se týká přehledu rezervací a přijatých plateb, můžete sledovat na soukromé stránce Přehled rezervací. Souhrn všech rezervací a plateb v aktuálním období si lze zobrazit i podle hráčů.

Pro přehled si lze rezervace rozdělit i statistickým pohledem vytíženosti podle hodin a měsíců.

9. Členský příspěvek

Výši základního členského příspěvku zveřejní výkonný výbor vždy na začátku sezóny. Základní členský příspěvek slouží pro kalkulaci Vypočteného členského příspěvku, jehož výše se odvíjí od množství brigádnických hodin od konce jarních brigád minulého roku do začátku sezóny aktuálního roku.

Metodiku výpočtu členského příspěvku si lze prostudovat na stránce Postup výpočtu výše členského příspěvku.

Aktuální kalkulaci výše členských příspěvků si lze zobrazit na stránce Průběžná kalkulace členského příspěvku.

K platbě členského příspěvku budete vždy vyzváni formou soukromé zprávy po skončení jarních brigád. V soukromé zprávě uvidíte Vypočtené členské příspěvky i ostatních členů, jejich datum platby a zároveň zde budete mít i možnost platby pomocí platební brány. Pro příklad viz tuto zprávu z minulého období.

10. Výkonný výbor

Složení výkonného výboru naleznete na stránce Kontakt.

Na výkonný výbor se můžete obracet se svými připomínkami, podněty, návrhy, žádostmi a stížnostmi. Všechna vaše práva a povinnosti směrem k výkonnému výboru jsou popsány ve Stanovách tenisového klubu.

Zatímco se jednání výkonného výboru můžete, ale nemusíte zúčastnit, tak svoji účast na valné hromadě berte jako povinnou. O konání valné hromady budete vždy v předstihu informováni formou příspěvku na webu a pomocí Whatsapp zprávy.

Přejít nahoru