Jak ošetřit antukový povrch kurtu po zimě?, díl 1/2

Následující příspěvek se věnuje problematice ošetření antukového tenisového kurtu po zimním období. Z důvodu rozsahu bude rozdělen do 2 dílů.

Antukový povrch se po zimě vyznačuje v závislosti na lokalitě biologickým znečištěním od spadlého listí a napadaných větví.

Povrch bývá také často v místech se zvýšenou vlhkostí a menším přímým slunečním zářením zarostlý mechem.

Protože má led nižší objemovou hmotnost než voda, tak přechody teplot přes 0°C také povrchu neprospívají. Dochází k načechrání a popraskání povrchu a k nadzvednutí lišt ohraničujících hrací plochu.

nadzvednutí lišt

Začátek přípravných prací se zpravidla volí na období, kdy již venkovní teploty zůstávají trvale nad bodem mrazu. Protože první návštěva kurtu bývá psychicky náročná a stejně tak jsou i časově náročné první kroky při ošetření povrchu po následcích zimy, tak bude dobré práci začít ve větším počtu brigádníků. Následující obrázky dokumentují práci 9 lidí při úpravě 2 kurtů v celkovém úhrnu 37 hodin během jednoho dne.

Válcování

Nejprve se odstraní z rohů lišt zatěžovací dlaždice, které bránily vyskočení lišt během zimy.

Potom se lajny několika procházkami brigádníků zašlapou vahou lidského těla tak, aby se následně mohl povrch válcovat a to zatím lehkým válcem (bez napuštěné vody), aby došlo ke slehnutí povrchu a dalšímu zatlačení lišt.

Shrabání listí, větviček a jiných nečistot

Ke shrabání napadaného listí a větviček se použijí hrábě na listí. Nečistoty se shrabou ideálně do linií, aby se následujím pohybem kolečka nevytvořily brázdy na hrací ploše.

Místa prorostlá mechem se někdy nedají ošetřit hráběmi. Zde pomůže lopata, kterou se mech seškrábne.

Odvoz shrabaných nečistot

Přestože shrabaný materiál obsahuje velký díl antuky, nevyplatí se antuku prosívat a oddělovat ji od listí, větví a mechu. Často se jedná o vlhkou a mechem prorostlou směs, od které by se oddělovala na sítu antuka jen s velkým úsilím.

Srovnání povrchu hrablem

V ploše, kde se vyskytují velké nerovnosti povrchu, se povrch urovnáná hrablem. Zejména se jedná o místa, kde úřadovala lopata na odstranění mechové porostu.

Rovnání povrchu síťovačkou a koštětem

Povrch se neustále válcuje, protože jen udusaný povrch umožňuje všechny následující práce. Poté, co válec několikrát přejel povrch, je možné na již vyčištěný povrch od listí a větviček najet síťovačkou a koštětem. Těmito nástroji se zahlazuje povrch.

Vyrovnání nerovného povrchu

Zejména v místech, kde se lopatou odstraňoval mech, se vyskytuje povrch s nerovnostmi. Ty se musí před posypem finální vrstvy antuky srovnat. K uhlazení povrchu použijeme antuku, kterou nanášíme na vlhký podklad pomocí rozhozu lopatou.

Ideálně by měl odhoz lopatou rovnoměrně pokrýt antukou větší plochu. Není účelem vytvořit hromádky. Záhy po rozhození antuky, ještě předtím, než čerstvá antuka nasaje vlhkost z pokladu, se antuka pomocí hrabla stáhne do ucelené rovnoměrné plochy.

V zápětí poté, co se povrch stáhne hrablem, se rovná povrch síťovačkou. Přejíždí se v různých směrech s přesahem na již zpevněný povrch antuky.

Návaznost posypu čerstvou antukou na zvlhčený povrch, shrnutí hrablem a stažení síťovačkou se ukazuje jako důležitá pro správné splynutí starého a nového povrchu.

Po zimě bude pravděpodobně povrch s dostatečnou vlhkostí. Pokud ne, bude třeba za pomoci rozstřiku vody hadicí povrch zvlhčit.

Za sezónu jeden kurt spotřebuje 1,5 – 2 tuny pytlované antuky. Ta se upotřebí nejen na začátku sezóny, ale také během léta, kdy dochází k úbytku vlivem větru a také nerovnoměrným rovnáním síťovačkou. Zbylou antuku v nerozbalených pytlích lze s úspěchem využít následující sezónu.

Kropení, válcování a práce se síťovačkou

Ještě před pokládkou finální vrstvy antuky se musí podklad dostatečně zpevnit a srovnat. K tomu nám dopomůže sekvence následujících činností, které se opakují zpravidla několik po sobě jdoucích dní, dokud povrch nenabyde potřebné tvrdosti.

V dalším díle návodu k údržbě antukového povrchu naleznete postup pokládky finálního povrchu a popis následujících činností před zpřístupněním kurtu ke hře.

2 názory na “Jak ošetřit antukový povrch kurtu po zimě?, díl 1/2”

Diskuze

Přejít nahoru